background
Киберсигурност

Защита на компютърни системи и мрежи

Защитете вашите устройства и данни от злонамерен достъп

Решения за киберсигурност от Acronis, ESET, Kaspersky, Microsoft, Sophos

IT сигурност

Информационна сигурност

IT сигурност, наричана понякога и компютърна сигурност, означава информационна сигурност, приложена към техниката (най-често под формата на компютърна система). При това понятието компютър не се ограничава до персонален компютър, а е всяко устройство с централен процесор и компютърна памет. Това могат да са както самостоятелни устройства, несвързани с други, така и мобилни устройства, свързани в телекомуникационна мрежа, като смартфони, лаптопи и таблети. Поради естеството и ценността на данните във всяко по-голямо предприятие има отдел по IT сигурност. Той отговаря за опазването на компанията от злонамерени атаки, които се опитват да се доберат до критична чувствителна информация или да осъществят неправомерно контрол върху вътрешни системи.

Информационната защита има за цел да предотврати загубата на данни при критични ситуации. Такива ситуации са: природни бедствия, повреда на компютри/сървъри, кражба или всеки друг случай, когато има риск от загуба на информацията. Тъй като в наши дни повечето от информацията се съхранява на компютри, за информационната защита най-често се грижат специалистите по IT сигурност. Един от най-честите методи за информационна защита е дублирането на информацията и съхраняването на резервни копия на различно място.

Ние можем да Ви предложим подходящото решение за киберсигурност, отговарящо напълно на вашите конкретни нужди и изисквания. Това ще Ви даде възможност да се занимавате с основния си бизнес, без да извършвате несвойствени за вас дейности.

Според възможностите на клиента предлагаме софтуерни и хардуерни решения, които той сам може да администрира (при наличие на собствени квалифицирани ИТ специалисти) или да ни се довери ние да ги поддържаме.

Продуктите, които предлагаме са на утвърдени световни производители на софтуер и хардуер. Много от тях имат безплатни тестови периоди от един месец. Ние можем да Ви помогнем с първоначалната инсталация и да Ви покажем възможностите, които предлагат те.

Киберсигурността е сложна материя и фактът, че голяма част от пробивите се получават вследствие на човешка грешка, още повече усложнява ситуацията, тъй като това поставя в уязвима позиция дори организациите, които са готови да инвестират в технологични средства за защита. В същото време границите за защита постоянно се променят с включването на всеки нов външен доставчик или партньор. Затова, ако искат да са максимално защитени, компаниите трябва да са наясно с всички възможни начини на атака срещу своите системи.

Ние можем да Ви бъдем полезни като обучим вашия персонал на основите на киберсигурността.

backgrounds

Допълнителни

Услуги

При самостоятелно администриране на облачната услуга от клиента – всички допълнителни услуги извършени от Инкомтел ЕООД се заплащат

При администриране на облачната услуга от Инкомтел ЕООД се сключва договор за абонаментна поддръжка

Периодично обучение на потребителите за киберсигурност - за управленски състав и служители

Промоции

Отстъпки

1.

Безплатен тестов период – 1 месец за определени софтуерни продукти – Acronis, Kaspersky, ESET, Microsoft 365

2.

Заявете безплатна демонстрация на избраното от вас решение