background
Отдалечено работно място

Работа от вкъщи

Организирайте по-добре отдалеченото си работно място

Безопасна работа от всяко място

Отдалечено

Работно място

Работата от разстояние е също форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя и извършвана по трудово правоотношение, но нейна характерна черта е, че се съчетава с използването на информационни технологии, както и с това, че преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.

Често за този вид работа се използва и термина „дистанционен труд”. С други думи, използването на информационни технологии – компютър, софтуер, интернет свързаност е това, което отличава работата от разстояние от надомния труд и не може да бъде извършвана „работа от разстояние” без „използване на информационни технологии”.

Тази разлика води и до различни изисквания към работодателя, включително такива, свързани с безопасност и здраве при работа.

Докато работата от дома няма да бъде нова за много организации и служители, коронавирусът принуждава организациите да разглеждат работата в дома в по-голям мащаб и за по-дълъг период от време. Може да имате хора, които работят от дома, повече отколкото обикновено, а някои от тях може да не са го направили преди.

Тъй като работата от дома се е увеличила в световен мащаб, киберсигурността за отдалечените работници се превърна в гореща тема. Като следват най-добрите практики за работа в областта на киберсигурността, физическите лица и организациите могат да избягват рисковете и да гарантират безопасността.

С нарастването на отдалечената работа някои заплахи за киберсигурността – по-специално фишинг – са станали все по-разпространени. Ключов въпрос е, че на повечето работни места ИТ екипът се грижи за киберсигурността в офиса. При отдалечена работа на разпределената работна сила служителите трябва да обръщат повече внимание на самите заплахи за киберсигурността.

Инкомтел ЕООД може да ви помогне да организирате по-добре отдалеченото си работно или учебно място.

Като започнем от домашната компютърна мрежа – да я направим по-бърза и сигурна.

Инсталиране, настройки и поддръжка на програмни продукти за видеоконферентни връзки, споделена работа, защита и архивиране на информацията.

Обучение на основите на киберсигурността в домашни условия. Съвети за служителите и работодателите как да организират по-безопасна работа от вкъщи.

Как да останете в безопасност, когато работите от дома:

  • Използвайте антивирусен софтуер у дома
  • Дръжте членовете на семейството далеч от работните си устройства
  • Уверете се, че паролите ви са силни и сигурни
  • Бъдете предпазливи за имейл измами
  • Използвайте решение за централизирано съхранение на данни
  • Защитете домашната си Wi-Fi връзка
  • Използвайте VPN връзка
  • Ползвайте внимателно софтуера за видеоконференции
backgrounds

Допълнителни

Услуги

Поддръжка на софтуерни продукти, отдалечено през интернет

Първоначална инсталация и настройки на софтуера

Промоции

Отстъпки

1.

Обучение за основите на киберсигурността за персонала на клиенти в домашни условия

2.

Безплатна първоначална инсталация и настройки за отдалечена работа - при сключване на договор за услугата за 1 година